Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legalis Facebook Facebook

Články

Právne a technické aspekty kybernetickej bezpečnosti automatizovaný...

Autorský kolektív v monografii „Právne a technické aspekty kybernetickej bezpečnosti automatizovaných vozidiel“ objasňuje úrovne automatizovanej jazdy a zameriava sa na aspekty prepojenej dopravy, ako aj senzorické a technické vybavenie automatizo...

Regulačné výzvy e-governmentu v Slovenskej republike v kontexte prá...

Monografia Regulačné výzvy e-governmentu v Slovenskej republike v kontexte práva EÚ sa začína exkurzom do teoretických aspektov e-governmentu. Ďalej sa venuje vybraným právnym otázkam e-governmentu z pohľadu právneho poriadku Slovenskej republiky ...

Poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie

Publikácia, ktorá sa venuje problematike poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, od kolektívu renomovaných autorov ponúka čitateľom hĺbkovú, právnu analýzu týkajúcu sa poskytovania zdrojov z rozpočtov Európskej únie, mechanizmu rozdelenia...

Vybrali sme pre vás z časopisu Súkromné právo

Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 7 Cdo 93/2018 z 27. 10. 2021, ...

Súkromné právo 1/2023 doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M.

Prístupové schodisko ku dverám bytového domu a vstupná plocha pred nimi sú spoločnými časťami domu [§ 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov], ktorých zimnú údržbu je správca bytového domu povinný za...

Vybrali sme pre vás z časopisu Zo súdnej praxe

Vybrali sme pre vás z časopisu Justičná revue

O uplatňovaní princípu nemo tenetur se ipsum accusare nielen v tres...

Justičná revue 2/2023 JUDr. Ivana Mokrá

Predkladaný príspevok sústreďuje pozornosť na jednu z čiastkových zásad prezumpcie neviny v podobe nemo tenetur se ipsum accusare (zákaz donucovania k sebaobviňovaniu). V tejto súvislosti príspevok poukáže nielen na jej uplatňovanie aj mimo trestn...

Novinky

Zadaním emailovej adresy a odoslaním formulára udeľujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informácie o spracovaní osobných údajov.

Vyskúšajte našu 10-dňovú skúšobnú licenciu a získajte prístup k celému portálu zadarmo. Stačí sa bezplatne zaregistrovať.

Chcem prístup zdarma

Máte už predplatné? Prihláste sa.