Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - 2023

70 rokov práva Európskej únie

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Členovia právneho servisu Európskej komisie, ktorého úlohou je dohliadať na správnu aplikáciu a implementáciu práva EÚ, predstavia v piatok 24. novembra 2023 na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave publikáciu, ktorej cieľom j...

Cestovný doklad sa má evidovať ako odcudzený tomu, kto má zákaz vycestovať

Kategória: Aktuality Zdroj: Národná rada SR

Cestovný doklad by sa po novom mohol zaevidovať ako odcudzený občanovi, ktorému sa zakázalo vycestovanie do zahraničia, respektíve bol na neho vydaný príkaz na zatknutie. Zefektívniť by sa tak mali opatrenia proti zneužívaniu cestovných dokladov. ...

Druhý rok činnosti Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky

Kategória: Aktuality Zdroj: Najvyšší správny súd SR

Súd za toto obdobie vybavil 3500 z celkového počtu 5530 prevzatých alebo nových doručených prípadov. V roku 2023 senáty Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky vybavili viac vecí, ako mu bolo doručených. Podľa predsedu súdu Pavla Naďa je i...

Elektronicky podpísať a odoslať dovolanie môže aj splnomocnený advokátsky koncipient

Kategória: Aktuality Zdroj: Ústavný súd SR

Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len„ústavný súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. III. ÚS 269/2022 prerokoval ústavnú sťažnosť sťažovateľa, ktorý namietal porušenie svojich základných práv uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďale...

ESĽP rozhodol v prospech SR v prípade týkajúcom sa dĺžky súdneho konania

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) zverejnil 30. novembra 2023 rozhodnutie z 9. novembra 2023 v prípade Lini s.r.o. proti Slovenskej republike, ktorým vyhlásil sťažnosť za neprijateľnú z dôvodu zjavnej nepodloženosti

Európska komisia prijala 34. výročnú správu o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom za rok 2022

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Európska komisia dňa 27. júla 2023 prijala 34. výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie a boji proti podvodom za rok 2022 (tzv. „PIF správa“).

Európsky súd pre ľudské práva rozhodol o sťažnosti Pčolinský proti Slovenskej republike

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Štrasburg - Štát uspel pred Európskym súdom pre ľudské práva v konaní o sťažnosti Pčolinský proti Slovenskej republike.

Európsky súd pre ľudské práva rozhodol v prípade Verčimák proti Slovenskej republike v prospech Slovenskej republiky

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) zverejnil 19. októbra 2023 rozhodnutie v prípade Verčimák proti Slovenskej republike, ktorým vyhlásil sťažnosť za neprijateľnú z dôvodu zneužitia práva podať sťažnosť

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok v prípade Maslák proti Slovenskej republike (č. 3)

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

27. apríl 2023 – Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozsudok v prípade Maslák proti Slovenskej republike (č. 3), ktorý sa týka zadržania listu odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody. ESĽP konštatoval, že vnútroštátne orgány v tomto...

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok v prípade policajného násilia voči rómskym chlapcom

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok v prípade M. B. a ďalší proti Slovenskej republike (č. 2).

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok v prípade Potoczká a Adamčo proti Slovenskej republike

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) rozhodol, že došlo k porušeniu práva sťažovateľov na rešpektovanie súkromného života a práva na účinný prostriedok nápravy (články 8 a 13 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd)

Európsky súd pre ľudské práva zamietol sťažnosť slovenského sudcu v súvislosti s protipandemickými opatreniami

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Štrasburg. Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) zverejnil svoje rozhodnutie, ktorým zamietol sťažnosť sudcu Dalibora Miľana, podanú proti Slovenskej republike v súvislosti s protipandemickými opatreniami. Rozhodnutie prijal bez toho, aby túto sťaž...

Európsky súd pre ľudské práva zamietol sťažnosti bývalého premiéra a bývalého ministra vnútra

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozhodnutie, ktorým zamietol sťažnosti vo veci Kaliňák a Fico proti Slovenskej republike. Rozhodnutie prijal bez toho, aby tieto sťažnosti oznámil žalovanému štátu, a teda aj bez vyjadrenia Slovenskej ...

Inštitút ochrany svedka bude upravovať nový zákon

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Vláda SR v piatok 14. apríla 2023 dnes schválila návrh nového zákona o ochrane svedka. Cieľom je skvalitniť zákonnú úpravu v oblasti ochrany svedka a zjednodušiť administratívny a schvaľovací proces poskytovania ochrany a pomoci. Návrh nahradí ter...

J.Mazáka opätovne vymenovali za člena výberovej komisie pre Európsku prokuratúru

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

Bratislava 29. januára (TASR) - Rada EÚ na návrh Európskej komisie vymenovala Jána Mazáka opätovne za člena výberovej komisie pre Európsku prokuratúru na obdobie štyroch rokov. Kancelária Súdnej rady SR o tom informovala na svojom webe.

Jednoduchší život, viac právnej istoty

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Ministerstvo spravodlivosti predstavuje návrhy riešení životných situácií nezosobášených párov.

Konalo sa judikatórne zasadnutie Obchodnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

Kategória: Aktuality Zdroj: Najvyšší súd SR

Dnes 8. novembra 2023 sa na pôde Najvyššieho súdu konalo druhé judikatórne zasadnutie obchodnoprávneho kolégia v tomto roku. Zasadnutie pripravil zjednocovací senát príslušného kolégia Najvyššieho súdu.

Moderná trestná politika – návrh novely Trestného zákona

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Minister spravodlivosti Viliam Karas dnes predstavil výsledok práce na rozsiahlej reforme Trestného zákona. Cieľom novely zákona je priniesť viac spravodlivosti a lepšie využívanie moderných, európskych nástrojov trestného práva. Predložené materi...