Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Informácia o rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v mesiaci november 2021 - Sassi a Benchellali proti Francúzsku

rozsudok z 25. novembra 2021 k sťažnostiam č. 10917/15 a 10941/15 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (právo na spravodlivé súdne konanie) v kontexte využitia dôkazov v súdnom konaní, získaných spravodajskými službami počas väzby sťažovateľov v zálive
Guantánamo

Sťažovatelia sú francúzski štátni príslušníci, ktorí sa narodili v rokoch 1979 a 1981 a žijú v Saint Fons a Vénissieux vo Francúzsku.
Po útokoch 11. septembra 2001 sa nachádzali v Afganistane, kam vycestovali tajne s cieľom bojovať po boku Talibanu. Pokúsili sa z krajiny ujsť. Pakistanské úrady ich zatkli na pakistansko-afganskej hranici a predali ich do rúk USA. V januári 2002 boli prevezení do zálivu Guantánamo, americkej námornej základne na juhovýchodnom pobreží Kuby.
V januári 2002 francúzska tajná služba (DST) oznámila, že americká tajná služba CIA ju informovala o šiestich osobách, vrátane sťažovateľov, ktorí boli pravdepodobne členmi Al-Kaidy zadržanými CIA a ktorí tvrdia, že sú francúzski občania. Na základe tejto informácie sa francúzske úrady snažili do oblasti vyslať delegáciu, aby potvrdila identitu týchto osôb.
Ministerstvo zahraničných vecí zriadilo "tripartitnú misiu" zloženú zo zástupcu ministerstva, zástupcu Agentúry pre vonkajšiu bezpečnosť (DSGE) a zástupcu DST.
Prvá "tripartitná misia" navštívila základňu Guantánamo v čase od 26. do 29. januára 2002. Jej členovia sa stretli so sťažovateľom Benchellali, ktorý potvrdil informácie, ktoré už francúzske úrady mali k dispozícii. Dňa 19. februára 2002 sa francúzske orgány dozvedeli o príchode sťažovateľa Sassiho na základňu v zálive Guantánamo.
Druhá "tripartitná misia" navštívila záliv Guantánamo v čase od 26. do 31. marca 2002 s cieľom stretnúť sa so sťažovateľmi a získať doplňujúce informácie o sťažovateľovi Benchellalim. Tretia "tripartitná misia" sa uskutočnila v čase od 17. do 24. januára 2004.
Diplomatickým vyjednávaním sa dojednával návrat sťažovateľov do Francúzska. Dňa 27. júla 2004 americké štátne orgány súhlasili s ich repatriáciou do Francúzska. Ihneď po príchode ich zatkla DST a zaistila polícia.
Trinásťkrát boli vypočúvaní, každý individuálne. Počas výsluchov poskytli rozsiahle výpovede o všetkých skutkoch, z ktorých boli obvinení. Dňa 31. júla 2004 sa proti sťažovateľom začalo súdne vyšetrovanie. Boli obvinení z držby a využívania falošných administratívnych dokumentov v súvislosti s teroristickými aktivitami a zo spolčenia na účel spáchania terorizmu. Okamžite boli vzatí do väzby.
Počas súdneho vyšetrovania sťažovateľov znovu vypočul vyšetrujúci sudca za prítomnosti ich právnych zástupcov. Dňa 23. septembra 2004 právny zástupca sťažovateľov požiadal vyšetrujúceho sudcu o poskytnutie všetkých písomných, audiovizuálnych a zvukových záznamov z výsluchov DST realizovaných na základni Guantánamo, všetkých záznamov a správ spracovaných na tento účel a mien zamestnancov, ktorí sa zúčastnili súdneho vyšetrovania.
V rozhodnutiach z 22. októbra 2004 vyšetrujúci sudca rozhodol, že týmto žiadostiam nevyhovie. Oddelenie vyšetrovania Odvolacieho súdu v Paríži tieto rozhodnutia potvrdilo.
Dňa 28. januára 2005 sťažovatelia požiadali o vylúčenie procesných úkonov vykonaných pred ich postavením pred vyšetrujúceho sudcu, ako aj o zrušenie súdneho vyšetr
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).