Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Informácia o rozsudkoch Európskeho súdu pre ľudské práva prijatých v období od 15. januára do 15. februára 2024 - Allée proti Francúzsku

rozsudok z 18. januára 2024 k sťažnosti č. 20725/20 pre porušenie článku 10 Dohovoru (sloboda prejavu) v kontexte trestného odsúdenia sťažovateľky za ohováranie po tom, čo verejne oznámila sexuálne obťažovanie zo strany svojho nadriadeného
Sťažovateľka je francúzska štátna príslušníčka, ktorá sa narodila v roku 1978 a žije v meste Courbevoie vo Francúzsku.
V relevantnom čase bola zamestnaná ako sekretárka vzdelávacieho združenia založeného na viere, a to v Paríži. V rámci svojej pracovnej náplne pracovala s A., vtedajším výkonným podpredsedom združenia. V júli 2015 sťažovateľka požiadala Ar., syna A. a duchovného riaditeľa združenia, o preloženie na inú pozíciu z dôvodu správania A. voči nej, ktoré vnímala ako obťažovanie.
Dňa 1. a 2. júna 2016 B., manžel sťažovateľky, poslal SMS správy Ar. a výkonnému riaditeľovi, v ktorých tvrdil, že A. obťažuje a sexuálne napáda jeho manželku, a požiadal ich, aby vo veci zasiahli. Vo svojej odpovedi výkonný riaditeľ navrhol sťažovateľke, aby si vzala voľno, až kým jej pracovný pomer nebude ukončený dohodou alebo až kým pre ňu nenájdu nové pracovné miesto.
Dňa 7. júna 2016 sťažovateľka poslala e-mail s názvom "Sexuálny útok, sexuálne a duševné obťažovanie" výkonnému riaditeľovi združenia, pričom do kópie pridala štátneho inšpektora práce B., Ar., A. a ďalších synov A. Výkonný riaditeľ vo svojej odpovedi zopakoval svoj pôvodný návrh.
Dňa 24. júna 2016 B. zverejnil správu na Facebookovom profile jedného zo svojich známych, pripomínajúc tvrdenia svojej manželky a opisujúc situáciu ako "sexuálny škandál". V správe menoval rodinu A. a združenie a vyvolal ňou množstvo emotívne formulovaných komentárov.
Dňa 1. augusta 2016 A. podal súkromnú žalobu proti sťažovateľke a B. na trestný súd v Paríži, v ktorej vzniesol voči nim obvinenie z trestného činu verejného ohovárania.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).