Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Informácia o rozsudkoch Európskeho súdu pre ľudské práva prijatých v období od 15. januára do 15. februára 2024 - Škoberne proti Slovinsku

rozsudok z 15. februára 2024 k sťažnosti č. 19920/20 pre porušenie článku 6 Dohovoru (právo na spravodlivé súdne konanie) a článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života) v kontexte práva na vypočúvanie svedkov obžaloby a využitia informácií zo záznamov získaných pomocou informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní
Sťažovateľ je štátny príslušník Slovinska, ktorý sa narodil v roku 1959 a žije v meste Laško v Slovinsku. Je bývalý sudca okresného súdu.
Sťažovateľ bol v januári 2011 zadržaný kvôli údajnému prijímaniu úplatkov za to, že zasiahne v konaní proti fyzickej osobe, E. Ć., za trestný čin podvodu a trestné činy súvisiace s prostitúciou. Ďalšie dve osoby, E. R. a M. S., boli zatknuté v rovnakom čase za to, že konali ako sprostredkovatelia.
Súdne konanie proti sťažovateľovi a jeho dvom spoluobžalovaným sa začalo vo februári 2013.
Prípad sa týka konania proti sťažovateľovi a jeho následného odsúdenia za prijímanie úplatkov. Dvaja zo spoluobžalovaných priznali vinu pred zákonnou sudkyňou, ktorá rozhodovala aj v jeho prípade. Sťažovateľ nemal možnosť klásť týmto spoluobžalovaným otázky v konaní pred súdom. Záznamy telekomunikačnej prevádzky a lokalizačné údaje boli súčasťou dôkazov v prospech odsúdenia.
Sťažovateľ vo svojej sťažnosti namieta porušenie práva na spravodlivé súdne konanie v zmysle článku 6 Dohovoru a práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života v zmysle článku 8 Dohovoru. Tvrdí, že prvostupňový súd odmietol povoliť výsluch dvoch svedkov, zákonná sudkyňa bola zaujatá, pretože rozhodovala aj v prípade týchto dvoch svedkov a namietal tiež uchovávanie údajov z telekomunikačnej prevádzky.
Avšak po tom, čo E. R. a M. S. priznali vinu na jednom z pojednávaní, ich veci boli oddelené na samostatné konanie. E. R. a M. S. boli odsúdení 16. decembra 2013 za účasť na podplácaní verejného činiteľa. Súd im uložil podmienečné tresty odňatia slobody a peňažné tresty.
V samostatnom konaní sťažovateľ na svoju obhajobu uviedol, že sa stretol s E. Ć., E. R. a jeho priateľom, M. S., a poskytol im právne vysvetlenia. V žiadnom prípade však nehovorili o peniazoch. Od M. S. dostal 8 000 EUR ako splátku pôžičky.
Dňa 23. decembra 2012 prvostupňový súd uznal sťažovateľa vinným
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).