Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva - rozhodnutia vyhlásené v mesiaci november 2019 - Yaşar proti Rumunsku

Yaşar proti Rumunsku
rozsudok z 26. novembra 2019 k sťažnosti č. 64863/13 pre porušenie článku 1 Protokolu č. 1 k Dohovoru v kontexte konfiškácie plavidla z dôvodu jeho použitia na protiprávne rybárčenie v Čiernom mori
Sťažovateľ je turecký štátny príslušník, ktorý sa narodil v roku 1971 a žije v Çayýrlý v Turecku.
Plavidlo sťažovateľa bolo skonfiškované v roku 2010, keď bolo proti jeho kapitánovi, Kadirovi Dikmenovi, vedené trestné konanie. Kapitán plavidla toto plavidlo použil na základe ústnej dohody so sťažovateľom.
Kadir Dikmen bol odsúdený v roku 2012 v skrátenom konaní na základe uznania viny najmä za to, že lovil ryby bez povolenia na použitie plavidla a použil rybárske náradie bez povolenia. V konaní sťažovateľ predložil kópiu potvrdenia svojho
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).