Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

LIBER VIII, TITULUS II: DE SERVITUTIBUS PRAEDIORUM URBANORUM (pars reliqua) - 8. kniha, 2. titul: O mestských pozemkových služobnostiach (posledná časť)

21. POMPONIUS libro trigensimo tertio ad Sabinum
Si domus tua aedificiis meis utramque servitutem deberet, ne altius tolleretur et ut stillicidium aedificiorum meorum recipere deberet, et tibi concessero ius esse invito me altius tollere aedificia tua, quod ad stillicidium meum attinet, sic statui debebit, ut, si altius sublatis aedificiis tuis stillicidia mea cadere in ea non possint, ea ratione altius tibi aedificare non liceat: si non impediantur stillicidia mea, liceat tibi altius tollere.
21. POMPONIUS v 33. knihe K Sabinovi
Ak by bol tvoj dom zaťažený dvomi služobnosťami v prospech mojich domov, t.j. aby nebol nadstavený vyššie a aby musel strpieť odkvapovú vodu z mojich domov, a ak ti ja odstúpim právo, že svoje budovy môžeš postaviť vyššie bez môjho súhlasu, pokiaľ ide o moju odkvapovú vodu, bude sa to musieť určiť tak, že ak po nadstavení tvojho domu nebude môcť naň dopadať moja odkvapová voda, z toho dôvodu ti nebude dovolené postaviť dom vyššie, no ak nebude prekážať mojej odkvapovej vode, bude ti dovolené nadstavať ho.
22. IULIANUS libro secundo ex Minicio
Qui aedificium habet, potest servitutem vicino imponere, ut non solum de his luminibus, quae in praesentia erunt, sed etiam de his quae postea fuerint, caveat.
22. IULIANUS v 2. knihe Z Minicia
Ten, kto vlastní dom, môže susedovi zriadiť služobnosť, aby sa tak postaral nielen o tie okná, ktoré vzniknú nateraz, ale aj o tie, ktoré vzniknú neskôr.
23. POMPONIUS libro trigensimo tertio ad Sabinum
Si servitus imposita fuerit 'lumina quae nunc sunt, ut ita sint', de futuris luminibus nihil caveri videtur: quod si ita sit cautum 'ne luminibus officiatur', ambigua est scriptura, utrum ne his luminibus officiatur quae nunc sint, an etiam his quae postea quoque fuerint: et humanius est verbo generali omne lumen significari, sive quod in praesenti sive quod post tempus conventionis contigerit.
1. Futuro quoque aedificio, quod nondum est, vel imponi vel adquiri servitus potest.
 
23. POMPONIUS v 33. knihe K Sabinovi
Ak bola služobnosť zriadená slovami 'okná, ktoré existujú teraz, nech zostanú tak', zdá sa, že sa nezariadilo nič ohľadne budúcich okien; ak je to však určené slovami 'nech nič neprekáža oknám', text je nejednoznačný, či sa nemá prekážať oknám, ktoré existujú v súčasnosti, či aj tým, ktoré vzniknú neskôr. Je priaznivejšie (povedať), že sa všeobecne označuje každé okno, či už to, ktoré existuje nateraz, či to, ktoré vznikne od okamihu dohovoru.
1. Aj k nastávajúcemu domu, ktorý dosiaľ neexistuje, je možné buď zriadiť, alebo nadobudnúť služobnosť.
 
24. PAULUS libro quinto decimo ad Sabinum
Cuius aedificium iure superius est, ei ius est in infinito supra suum aedificium imponere, dum inferiora aedificia non graviore servitute oneret quam pati debent.
24. PAULUS v 15. knihe K Sabinovi
Ten, koho dom je v súlade s právom vyšší, má právo bez obmedzenia zvyšovať svoj dom, pokiaľ nezaťaží nižšie domy väčšou služobnosťou, než akú majú znášať.
25. POMPONIUS libro trigensimo tertio ad Sabinum
Hoc, quod dictum est de immissis, locum habet ex aedificio alio in aliud: aliter enim supra alienum aedificium superius habere nemo potest.
1. Si ex tribus aedibus in loco impari positis aedes mediae superioribus serviant aedibus, inferiores autem nulli serviant, et paries communis, qui sit inter aedes inferiores et medias, altius a domino inferiorum aedium sublatus sit, iure eum altius habiturum Sabinus ait.
 
25. POMPONIUS v 33. knihe K Sabinovi
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).