Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

LINI S. R. O. proti Slovenskej republike

rozhodnutie z 9. novembra 2023 k sťažnosti č. 7206/22 pre namietané porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (právo na primeranú dĺžku súdneho konania)
Európsky súd pre ľudské práva (prvá sekcia), zasadajúc 9. novembra 2023 vo výbore v zložení:

Krzysztof Wojtyczek, predseda,
Letif Hüseynov,
Ivana Jelić, sudcovia,

a Viktoriya Maradudina, úradujúca zástupkyňa tajomníka sekcie,
berúc do úvahy uvedenú sťažnosť podanú 1. februára 2022,
berúc do úvahy stanovisko predložené dotknutou vládou,
po prerokovaní, rozhoduje takto:
SKUTKOVÝ STAV A KONANIE
Údaje o sťažujúcej sa spoločnosti sú uvedené v priloženej tabuľke.
Sťažujúcu sa spoločnosť zastupoval pán O. Urban, neskôr pán Sisák a napokon pani M. Lichnerová, advokáti pôsobiaci v Bratislave.
Námietky sťažujúcej sa spoločnosti v zmysle článku 6 ods. 1 Dohovoru týkajúce sa neprimeranej dĺžky civilného konania boli oznámené vláde Slovenskej republiky (ďalej len "vláda").
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).