Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Marián Giba a kolektív: Ústavné právo

Marián Giba a kolektív:
Ústavné právo
Bratislava, Wolters Kluwer, 2019
strán 481
ISBN 978-80-571-0086-7 (Wolters Kluwer SR s. r. o. - brož.)
ISBN 978-80-517-0087-4 (Wolters Kluwer SR s. r. o. - pdf)
ISBN 978-80-7160-502-7 (Právnická fakulta UK)
 
 
 
 
Po piatich rokoch, konkrétne v r. 2019, uzrela svetlo sveta nová učebnica ústavného práva. Pripravil ju autorský kolektív Katedry ústavného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Kolektív autorov, pod vedením Mariána Gibu, vypracoval publikáciu reflektujúcu vývoj slovenskej ústavnosti posledných rokov. Zmeny nastali najmä v náhľade na menovacie právomoci prezidenta, ako aj v prístupe k ochrane materiálneho právneho štátu, resp. k ochrane materiálneho jadra ústavy.
Učebnica sa z formálneho hľadiska člení na predslov, vysvetlivky a skratky, a na 12 kapitol.
Prvá kapitola je venovaná ústavnému a politickému vývoju Slovenska. Aj napriek tomu, že autori venovali histórii pomerne malý priestor, hodnotím túto skutočnosť kladne, pretože sa im podarilo pútavým a nie zdĺhavým a unavujúcim spôsobom vystihnúť podstatu vývoja, potrebnú na účely tejto publikácie.
V druhej kapitole nazvanej "Úvod do ústavného práva" sa autori venujú zák
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).