Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Marián Vrabko a kol.: Právo v energetike

 Bratislava: Wolters Kluwer, 2023 strán 212, ISBN: 978-80-571-0619-7
Publikácia "Právo v energetike" je učebnica. Od učebnice sa vo všeobecnosti očakáva, že bude obsahovať systematický, výkladovo uspôsobený prehľad poznatkov z niektorej vednej disciplíny alebo zo spoločenskej praxe. Táto učebnica už na prvý pohľad túto požiadavku spĺňa, pretože sa na jej tvorbe podieľali nielen vyučujúci z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ale aj právnici z energetických firiem, ktorí do učebnice vniesli aj poznatky z praxe.
Vysokoškolská učebnica sleduje didaktické ciele a je didaktickým nástrojom vysokoškolského vzdelávania. Tento základný cieľ sleduje aj nami prezentovaná učebnica. Je primárne určená na systematické sprostredkovanie poznatkov o právnej regulácii energetiky, a to jej podstatných sektorov, v samostatnej publikácii, aká doteraz na Slovensku vydaná nebola. Doterajšie publikačné výstupy týkajúce sa úpravy právnych vzťahov v energetike boli skôr komentárového typu a primárne boli určené pre právnu/energetickú prax. Tentokrát ide o učebnicu určenú študentom práva, čo znamená posun záujmu o spoznávanie práva v energetike už počas štúdia. Toto môže pozitívne ovplyvniť aj záujem o následné zamestnanie v energetike, čo pokladáme pre právnika za veľmi zaujímavú oblasť pôsobenia, pretože energetika z hľadiska práva prepája verejnoprávne prvky a súkromnoprávne prvky a má pred sebou veľký potenciál.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).