Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Prehľad rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 16. septembra 2021 do 15. októbra 2021 - Djordjevič proti Francúzsku

rozhodnutie zo 16. septembra 2021 k sťažnosti č. 15572/17 pre porušenie článku 1 Protokolu č. 1 k Dohovoru (právo na pokojné užívanie majetku) v kontexte konfiškácie budovy ako dodatočného postihu v súvislosti s bojom proti organizovanému zločinu

Sťažovateľ je juhoslovanský štátny príslušník, ktorý sa narodil v roku 1961 a žije v meste Bondy vo Francúzsku. V apríli 2010 sa začalo súdne vyšetrovanie vo veci série vlámaní vo Švajčiarsku a v Nemecku, ktorých sa malo dopustiť asi 10 mladých žien v období od septembra 2009 do mája 2010.
Bolo preukázané, že tieto krádeže sa realizovali na objednávku a v prospech mužov patriacich do zločineckej organizácie, ktorú sťažovateľ riadil z parížskeho regiónu.
Dňa 22. novembra 2010 vyšetrujúci sudca nariadil zaistenie dvoch rezidenčných nehnuteľností v meste Bondy. Budova A, ktorú získal sťažovateľ a jeho družka do spoluvlastníctva v roku 1990 av ktorej pár žil, bola ocenená na 350 000 EUR. Budova B, ktorej výlučným vlastníkom bol sťažovateľ od roku 1998, bola ocenená na 817 000 EUR.
Dňa 2. apríla 2014 bol sťažovateľ predvedený pred súd v trestnej veci založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny ("criminal conspiracy"). Rozsudkom z 9. mája 2014 trestný súd v mes
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).