Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Strémy, Tomáš - Repa, Ondrej - Baďo, Timotej: Legalizácia výnosu z trestnej činnosti

Nakladateľstvo C. H. Beck, s. r. o., organizačná zložka, 2023, strán 190, ISBN: 978-80-8232-040-7

Obsahom vedeckej monografie pod vedením prof. JUDr. Tomáša Strémyho, PhD., uznávaného advokáta a vysokoškolského pedagóga, a prokurátorov JUDr. Ondreja Repu, PhD., a JUDr. Ing. Timoteja Baďa, PhD., je, okrem Predhovoru, Zoznamu použitých skratiek, Zoznamu použitej literatúry a Vecného registra, deväť kapitol s týmito názvami a jednotlivými podkapitolami.
 
I. kapitola - Legalizácia výnosu z trestnej činnosti ako globálny problém, súčasťou ktorej sú podkapitoly popisujúce definície a medzinárodnú úpravu legalizácie výnosu z trestnej činnosti, jej etapy a metódy. V nich sa autori zameriavajú tiež na historické aspekty tejto problematiky, počnúc dvadsiatymi rokmi 20. storočia v USA, teda obdobím páchania závažnej trestnej činnosti Al Caponem. Poukazujú aj na zakotvenie legalizácie výnosu z trestnej činnosti v Dohovore OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami a v Dohovore OSN proti medzinárodnému organizovanému zločinu. Približujú dokumenty a odporúčania Rady Európy, Finančnej akčnej skupiny, Úradu OSN pre drogy a kriminalitu, Medzinárodného menového fondu a ďalších orgánov.
II. kapitola - Právna úprava na úrovni Európskej únie
, obsahom ktorej je analýza Európskeho akčného plánu 2014 - 2019, štvrtej, piatej a šiestej smernice EÚ o boji proti praniu špinavých peňazí, správ Komisie a Európskeho parlamentu, vydaných v rámci boja proti praniu špinavých peňazí, a Úradu pre boj proti praniu špinavých peňazí. Z tejto právnej úpravy a ďalších dokumentov je potrebné poukázať najmä na uvádzanú najaktuálnejšiu šiestu smernicu, ktorá bola v Úradnom vestníku EÚ uverejnená 12. novembra 2018 a členské štáty ju mali transponovať do 3. decembra 2020. Táto smernica, okrem iného, obsahuje jednotný zoznam predikatívnych trestných činov, rozširuje definíciu prania špinavých peňazí o napomáhanie a navádzanie, rozširuje rozsah kriminálneho správania spojeného s praním špinavých peňazí a aktualizuje sankcie.
III. kapitola - Právna úprava v podmienkach Slovenskej republiky
sa prioritne zameriava na zákon č. 297/2008 Z. z. v platnom znení o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestn
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).