Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Tomáš Gábriš - Katarína Valová: Advokácia a notárstvo v ústavnom štáte. Vzťah dvoch právnických profesií na Slovensku

Praha: C. H. Beck, 2022, strán 176, ISBN 978-80-7400-891-7

Odborná a vedecká právnická spisba dostala ďalší príspevok k téme záujmovej samosprávy: Advokácia a notárstvo v ústavnom štáte. Vzťah dvoch právnických profesií na Slovensku. Autori – Tomáš Gábriš a Katarína Valová – významní odborníci (nielen) pre obe právnické profesie – advokáciu i notárstvo – sú v slovenskom právnickom prostredí už dlhoročne etablovaní a uznávaní, preto je potrebné prijať ich text s vysokou vážnosťou.
Zamyslenia nad vzťahom dvoch starobylých právnických povolaní sú uvedené do súčasného stavu poznania a teoreticko-právneho i právno-filozofického narábania s pojmami post-etatizmu, post-modernizmu, právneho pluralizmu, posilňovania samosprávy, stavu profesijného i post-profesijného, ale aj opätovného posilňovania štátu, formálneho a materiálneho právneho štátu, napokon však tiež k posunu a úvahám "
o tzv. ústavnom štáte, ktorý sa nachádza za horizontom materiálneho právneho štátu, pretože kladie ústavné hodnoty a princípy nad formálny text právnych predpisov, zdôrazňujúc nutnosť i prípadného výkladu contra legem v záujme dosiahnutia cieľov spravodlivosti. V takomto štáte je ešte výraznejšou úloha nezávislých právnických profesií, ktoré majú sledovať napĺňanie ideálov, princípov a hodnôt ústavného štátu
." (z predhovoru, s. VII). Autori si vyberajú tieto dve právnické povolania pre ich dlhodobé tradície a pre ich osobitné postavenie v mechanizme realizácie a aplikácie práva a na nich poukazujú na zásadné vývojov
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).