Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Valachovič M. - Perdík M. - Valichnáčová, S.: Judikatúra k zákonu o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Zákon č. 182/1993 Z.z. od počiatku bol a zostáva sústavne predmetom záujmu veľkej časti obyvateľstva. Na začiatku jeho účinnosti sa jeho uplatňovanie prejavovalo hlavne "privatizáciou" (rozpredávaním) vtedajšieho bytového fondu obcí, štátu a bytových družstiev. V súčasnosti uspokojovanie bytových potrieb fyzických osôb a tiež potreby nebytových priestorov spravidla pre právnické osoby sa uskutočňuje nadobúdaním vlastníctva bytov a nebytových priestorov v novopostavených bytových (i "polyfunkčných" bytových) domoch s významným využívaním hypoték, ktoré ponúkajú a poskytujú banky. Postupne do popredia prenikajú prevažne vzťahy, ktoré sú spojené so starostlivosťou vlastníkov bytov a nebytových priestorov o spoločné časti a spoločné zariadenia jednotlivých bytových domov. S tým je spojené predovšetkým spresňovanie právnej úpravy správy takýchto domov, ktoré sa prejavuje v pomerne častej novelizácii zákona č. 182/1993 Z.z.
ZVBaNP bol doposiaľ novelizovaný 21 zákonmi bez zmeny koncepcie vlastníctva bytov, spojeného nerozlučne so spoluvlastníctvom spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu, ako aj pozemku, na ktorom je dom postavený. Ostatná podrobnejšia zmena v slovenskej právnej úprave sa uskutočnila zákonom č. 283/2018 Z.z., ktorý nadobudol účinnosť 1.11.2018.
Justičná revue pre právnu prax priebežne uverejňuje príspevky zamerané na oboznamovanie zmien právnej úpravy vlastníctva bytov a nebytových priestorov, ako aj praktických dôsledkov takých zmien. Napr. v roku 2019 v Justičnej revue boli uverejnené články: Zimmermannová J. - Zimermann J.:
O podstatných zmenách v zákone o vlastníctve bytov
- JR 1/2019; Valachov
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).