Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vladimír PČOLINSKÝ proti Slovenskej republike

rozhodnutie zo 6. decembra 2022 k sťažnosti č. 45645/21 pre porušenie článku 5 ods. 1 písm. c) a ods. 4 Dohovoru (zákonnosť väzby)

Európsky súd pre ľudské práva (prvá sekcia), zasadajúc 6. decembra 2022 ako výbor v zložení:


Péter Paczolay, predseda,
Alena Poláčková,
Gilberto Felici, sudcovia,

a Liv Tigerstedt, zástupkyňa tajomníka sekcie,

berúc do úvahy:

sťažnosť (č. 45645/21) podanú na Súd proti Slovenskej republike podľa článku 34 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len "Dohovor") 8. septembra 2021 slovenským štátnym občanom, pánom Vladimírom Pčolinským, ktorý sa narodil v roku 1978 a žije v Bratislave (ďalej len "sťažovateľ"), ktorého zastupoval pán O. Urban, advokát vykonávajúci prax v Bratislave;
rozhodnutie oznámiť vláde Slovenskej republiky (ďalej len "vláda"), zastupovanej jej zástupkyňou, pani M. Bálintovou, námietky vznesené na základe článku 5 ods. 1 písm. c) a ods. 4 Dohovoru a týkajúce sa sťažovateľovho tvrdenia, že pri rozhodovaní o jeho veci nebola vôbec alebo nebola dostatočne vzatá do úvahy časť spisu a rozhodnutie vyhlásiť vo zvyšku sťažnosť za neprijateľnú;
stanoviská strán;
po prerokovaní na neverejnom zasadnutí rozhodol takto:
PREDMET PRÍPADU
1. Sťažnosť sa týka zákonnosti väzby v trestnom konaní ohľadom obvinení sťažovateľa, bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby (ďalej len
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).