Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia ESĽP vyhlásené od 10. decembra 2022 do 15. januára 2023 - Bakoyanni proti Grécku

rozsudok z 20. decembra 2022 k sťažnosti č. 31012/19 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (právo na spravodlivé súdne konanie) v kontexte porušenia práva na prístup k súdu v dôsledku odmietnutia zrušenia imunity ministrovi obrany

 

Sťažovateľka je grécka štátna príslušníčka, ktorá sa narodila v roku 1954 a žije v Aténach. Je poslankyňou parlamentu.
V roku 2018 prijala pozvanie na inauguráciu prezidenta Turecka. V ten istý deň P. K., vtedajší minister obrany zverejnil tweet, v ktorom mimoriadne ostro kritizoval sťažovateľku. Sťažovateľka podala trestné oznámenie, v ktorom namietala verbálne napadnutie jej osoby a ohováranie prostredníctvom médií.
Keďže P. K. bol poslancom, vec bola postúpená Výboru pre parlamentnú etiku so žiadosťou o zbavenie poslaneckej imunity, čo by umožnilo jeho trestné stíhanie. Tento však výboru zdôraznil, že v predmetnom čase bol ministrom obrany a požíval osobitnú ochranu podľa článku 86 ústavy a podľa príslušných parlamentných predpisov. Výbor vo svojom rozhodnutí uviedol, že trestné konanie proti P. K. môže začať výlučne parlament z dôvodu jeho postavenia, ktoré mal v čase udalostí. Parlament ale tak neurobil.
Sťažovateľka podala proti P. K. občianskoprávnu žalobu pre porušenie jej osobných práv, ktorého sa mal dopustiť uverejňovaním hanlivých tweetov. V auguste 2019 aténsky prvostupňový súd rozhodol v jej prospech a priznal jej nárok na náhradu škody vo výške 5 000 EUR. Súd zistil, že komentáre P. K. prekročili hranice jeho práva kritizovať (dokonca aj ostrejším tónom) rozhodnutie sťažovateľky zúčastniť sa na inaugurácii tureckého prezidenta a boli útokom na jej osobu s cieľom poškodiť jej česť. Tým P. K. porušil jej osobnostné práva. Súd však odmietol žiadosť sťažovateľky o zverejnenie rozsudku v súlade s príslušnou právnou úpravou.
Odvolanie proti rozsudku bolo podané na Súd prvej inštancie v Aténach, avšak zatiaľ o ňom nebolo rozhodnuté.
Sťažovateľka vo svojej sťažnosti namieta porušenie
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).