Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia ESĽP vyhlásené od 10. decembra 2022 do 15. januára 2023 - Moraru a Marin proti Rumunsku

rozsudok z 20. decembra 2022 k sťažnostiam č. 53282/18 a č. 31428/20 pre porušenie článku 1 Protokolu č. 12 k Dohovoru (všeobecný zákaz diskriminácie) v kontexte diskriminácie z dôvodu pohlavia pri určení dôchodkového veku pre zamestnancov v štátnej službe

Sťažovateľky sú rumunské štátne príslušníčky, ktoré sa narodili v rokoch 1956 a 1958 a žijú vo Focsani v Rumunsku a v Bukurešti. Sú štátne zamestnankyne na dôchodku.
Sťažovateľka Moraru pracovala v pobočke Národnej agentúry pre finančnú správu v Galati. Keďže v roku 2016 dosiahla dôchodkový vek pre ženy, požiadala o možnosť pokračovať v práci až do 65. roku veku, ktorý bol stanovený ako vek odchodu do dôchodku pre mužov.
Avšak 1. marca 2017 bol pracovný pomer sťažovateľky ukončený, pretože dosiahla dôchodkový vek a prispievala povinnými príspevkami do dôchodkového systému. Zamestnávateľ odmietol toto rozhodnutie zmeniť.
Sťažovateľka sa obrátila na súdy. V žalobe namietala diskrimináciu na základe pohlavia. Prvostupňový súd Vrancea rozhodol v jej prospech. Rozhodol, že podľa penzijného zákona a smernice 2006/54/EC štátny zamestnanec má právo, nie povinnosť odchodu do dôchodku.
Zamestnávateľ úspešne podal odvolanie. Odvolací súd v Galati konšta
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).