Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia ESĽP vyhlásené od 15. júla do 15. septembra 2022 - Korporativna Targovska Banka AD proti Bulharsku

rozsudok z 30. augusta 2022 k sťažnostiam č. 46564/15 a 68140/16 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (právo na spravodlivé súdne konanie) a článku 1 Protokolu č. 1 k Dohovoru (právo na ochranu majetku) v kontexte odňatia bankovej licencie centrálnou bankou

Sťažovateľom je banka so sídlom v Sofii (ďalej len "banka"), ktorá získala bankovú licenciu v roku 1994. V roku 2014, po viacerých trestných vyšetrovaniach súvisiacich s bankou, došlo k hromadnému útoku na banku. Dňa 20. júna 2014 banka informovala Bulharskú národnú banku (BNB), že má problémy s likviditou a požiadala o prijatie opatrení vrátane zavedenia osobitnej správy nad bankou. BNB prijala sériu opatrení.
V novembri 2014 BNB odňala banke bankovú licenciu z dôvodu zápornej hodnoty jej vlastných zdrojov, ukazovateľa kmeňového kapitálu Tier 1 a ukazovateľa kapitálu Tier 1. BNB tiež vyhlásila, že vedenie banky sa zapojilo do "nekalých bankových a obchodných praktík"a poskytovalo o banke zavádzajúce správy.
Bromak EOOD, väčšinový vlastník, inicioval súdne konanie, ktoré bolo spojené s ďalšími konaniami iniciovanými ostatnými podielovými vlastníkmi. Najvyšší správny súd odmietol žaloby preskúmať. Rozhodol, že len banka, a nie jej vlastníci, môže napadnúť rozhodnutie o odňatí licencie.
V rokoch 2014 - 2015 bývalí riaditelia banky podobne iniciovali súdne konanie na preskúmanie rozhodnutia o odňatí bankovej licencie. V prvom stupni a aj v odvolacom konaní boli neúspešní, pretože súdy rozhodli, že nemajú aktívnu legitimáciu. Rovnako ostatné podobné žaloby dotknutých strán boli neúspešné.
V roku 2014 BNB požiadala tiež o likvidáciu banky. Súdy rozhodli, že banka by mala byť zastúpená osobitnými správcami menovanými BNB a potom jej likvidátormi, a zamietli žiadosti o vymenovanie zástupcu
ad litem.
V roku 2015 Mestský súd v Sofii vyhlásil, že banka je insolventná a nariadil jej likvi
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).