Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia ESĽP vyhlásené v decembri 2021 - Melgarejo Martinez de Abellanosa proti Španielsku

rozsudok zo 14. decembra 2021 k sťažnosti č. 11200/19 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (právo na spravodlivé súdne konanie) v kontexte správneho konania, v ktorom bol vyrubený nedoplatok na dani a úrok z omeškania po zaistení majetku na účely úhrady daňových nedoplatkov

 

Sťažovateľ je španielsky štátny príslušník, ktorý sa narodil v roku 1965 a žije v Seville v Španielsku.
Po daňovej kontrole mu španielsky daňový úrad dorubil daň z príjmov za roky 1991 - 1993. Hospodársko-správny súd Andalúzie však tieto nároky zrušil v roku 1999. Na základe odvolania daňových orgánov toto rozhodnutie čiastočne zmenil Ústredný hospodársko-správny súd v roku 2001. Ďalšie opravné prostriedky sťažovateľa Martineza de Abellanosu boli zamietnuté.
V roku 2005 daňové orgány začali vymáhať daňový dlh zaistením majetku v hodnote 296 031 EUR. Táto suma zahŕňala aj úroky z omeškania a poplatok z omeškania. Sťažovateľ podal proti daňovým orgánom dve žaloby za neoprávnené platby, prvá sa týkala istiny a druhá sa týkala poplatku z omeškania a úrokov z omeškania. Žaloba, ktorou sťažovateľ napadol istinu, bola pripustená, žaloba, ktorou napadol úroky a poplatok z omeškania, bola zamietnutá.
Pokiaľ ide o poplatok a úroky z omeškania, sťažovateľ podal odvolanie na príslušný súd (Audiencia Nacional), ale toto odvolanie bolo zamietnuté. V rozhodnutí sa súd nevysporiadal s námietkou sťažovateľa, že úroky a poplatok z omeškania by mali byť zrušené z dôvodu, že došlo k zrušeniu rozhodnutia týkajúceho sa ist
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).