Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásené v období od 1. augusta do 21. septembra 2021 - Dareskizb Ltd proti Arménsku a Barseghyan proti Arménsku

Dareskizb Ltd proti Arménsku a Barseghyan proti Arménsku


rozsudky z 21. septembra 2021 k sťažnostiam č. 61737/08 a 17804/09 pre porušenie článkov 10 a 11 Dohovoru (sloboda prejavu a zhromažďovania) v súvislosti s uplatňovaním opatrení počas núdzového stavu a odstúpenia od Dohovoru podľa článku 15 Dohovoru

Obidva prípady súvisia s vyhlásením núdzového stavu ako reakcie na nepokoje a politické protesty po uskutočnení prezidentských volieb v Arménsku dňa 19. februára 2008. Po vyhlásení predbežných výsledkov hlavný opozičný a vo voľbách neúspešný kandidát Ter-Petrosyan vyzval svojich priaznivcov, aby sa zhromaždili na Námestí slobody v centre Jerevanu a protestovali proti priebehu volieb, ktoré neboli slobodné a spravodlivé, a ich výsledky boli zmanipulované. Od 20. februára 2008 sa denne konali celonárodné protestné zhromaždenia tisícov priaznivcov pána Ter-Petrosyana. Hlavným centrom protestov bolo Námestie slobody v Jerevane a priľahlý park, kde niekoľko stoviek demonštrantov zriadilo tábor. Dňa 1. marca 2008 v skorých ranných hodinách bola vykonaná ozbrojená policajná operácia, pričom bolo námestie vyprázdnené a tábor zrušený. Neskôr počas dňa zhromaždenia pokračovali a došlo k ozbrojeným stretom demonštrantov s políciou, ktoré si vyžiadali desať mŕtvych (z toho osem civilistov), mnoho zranených a veľké škody na majetku. V ten istý deň vydal arménsky prezident dekrét o výnimočnom stave a 2. marca 2008 bola zaslaná nóta Generálnemu tajomníkovi Rady Európy o odstúpení od záväzkov vyplývajúcich z Dohovoru podľa jeho článku 15, ktorú tento prijal 4. marca 2008.
Pri posudzovaní relevantnosti tohto postupu Súd zdôraznil, žeje na každom zmluvnom štáte, aby určil, či sú dané podmienky pristúpenia k postupu podľa článku 15 Dohovoru, avšak aj keď majú ponechaný široký priestor pre posúdenie, tento nie je neobmedzený, pričom Súd dohliada, či núdzová situácia bola reálna a bezprostredná, a či by mohla zasiahnuť celý národ do miery ohrozujúcej pokračovanie "organizovaného života komunity", a či bola taká závažná, že bežné opatrenia alebo obmedzenia povolené Dohovorom boli nedostatočné.
1)
V inom prípade
2)
Súd už zistil, že neexistujú žiadne dôkazy, ktoré by naznačovali, že v inkriminovaný deň mali byť demonštrantom distribuované zbrane, aby vyvolali nepokoje, alebo že demonštranti zaútočili na políciu ako prví. Okrem toho, Súd zaznamenal dôveryhodné správy, že polícia použila proti demonštrantom zhromaždeným na Námestí slobody neoprávnenú a neprimeranú silu a vopred nevydala príkaz na ukončenie demonštrácie. Dav niekoľkých tisíc ľudí zhromaždených pri pamätníku Myasnikyan bol po celý čas pokojný a násilie páchali malé skupinky demonštrantov v priľahlých uliciach. Nebol predložený žiadny dôkaz, ktorý by naznačoval, že demonštranti, ktorí sa dopustili násilia, boli vyzbrojení niečím iným ako provizórnymi predmetmi. Neexistuje
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).