Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásené v období apríl - máj 2020 - Georgouleas a Nestoras proti Grécku

Georgouleas a Nestoras proti Grécku
rozhodnutie z 28. mája 2020 k sťažnostiam č. 44612/13 a 45831/13 pre porušenie článku 7 Dohovoru (zásada
nullum crimen sine lege)
v kontexte uznania viny a uloženia sankcie za trestný čin manipulácie na finančnom trhu
Sťažovatelia sú grécki štátni príslušníci, ktorí sa narodili v rokoch 1965 a 1974, a žijú v Aténach a v Pireu v Grécku.
Prípad sa týka ich sťažnosti, že boli uznaní za vinných z manipulácie na finančnom trhu. V októbri 2007 Helénska komisia pre kapitálový trh rozhodla, že sťažovatelia porušili prvú vetu článku 72 ods. 2 zákona č. 1969/1991, ktorá penalizuje zverejnenie a šírenie nepresných alebo zavádzajúcich informácií ovplyvňujúcich cenu alebo obchodovanie s kótovanými cennými papiermi. Komisia zistila, že sťažovatelia ako osoby prepojené na spoločnosť s ručením obmedzeným, G., boli zainteresovaní na transakcii, ktorá umelo manipulovala s cenou akcií v spoločnosti D. K. v roku 2003 a 2004.
Sťažovatelia úspešne podali odvolanie na aténsky Správny odvolací súd, ktorý rozhodol,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).