Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásené v období apríl - máj 2020 Saquetti Iglesias proti Španielsku

Saquetti Iglesias proti Španielsku
rozsudok z 30. júna 2020 k sťažnosti č. 50514/13 pre porušenie článku 2 Protokolu č. 7 (právo na odvolanie v trestných veciach) v kontexte odmietnutia preskúmania správneho rozhodnutia o uložení sankcie za nedeklarovanie finančnej čiastky pri colnej kontrole na letisku
Sťažovateľ je španielsky štátny príslušník,ktorýsa narodil v roku 1948. Striedavožije v Madride v Španielsku a v Buenos Aires v Argentíne.
Sťažovateľ namietal, že súdy vyššieho stupňa odmietli preskúmať správne rozhodnutie, ktorým mu bola uložená sankcia za to, že nedeklaroval určitú sumu peňazí pri colnej kontrole na letisku Barajas v Madride.
V marci 2011 príslušníciúseku ciel a spotrebných daní prehľadali batoži
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).