Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Za doktorom Júliusom Fígerom

V smútku rodiny a priateľov nás dňa 22. februára 2024 navždy opustil dlhoročný člen redakčnej rady JUDr. Július Fíger. Jeho zmierlivé a konštruktívne recenzie prispievali k odbornej, ale aj ľudskej tvári časopisu Socialistické súdnictvo, ktoré sa aj vďaka nemu plynulo transformovalo do časopisu Justičná revue. Osobitne jeho usmernenia pomáhali začínajúcim autorom a nejeden z nich mu vďačí za to, že pokračoval v odbornej spisbe. Sám Dr. Július Fíger bol autorom, resp. spoluautorom viacerých monografií a odborných publikácií, v ktorých sa zaoberal najmä problematikou vlastníctva bytu. Pod jeho vedením vychádzala publikácia Nebytové a bytové priestory, ich správa a prenajímanie. Naopak, pod vedením M. Čiča participoval na tvorbe prvého Komentára k
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).