Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

ZR LXIII/2019 (42/2016) – ROZHODNUTIE (Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 25. februára 2015, sp. zn. 9 So/32/2015)

Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR, č. 5/2016, s. 36 – 37.

Ak na súde Slovenskej republiky bola podaná žaloba proti rozhodnutiu Českej správy sociálneho zabezpečenia, slovenský súd musí takú žalobu postúpiť príslušnému súdu Českej republiky [čl. 81 Nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia].

(Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 25. februára 2015, sp. zn. 9 So/32/2015)


Krajský súd v T. uznesením z 28. novembra 2014, č. k. 38Sd/81/2014-15, zastavil konanie a súčasne rozhodol, že vec bude po právoplatnosti uznesenia postúpená Krajskému súdu v Brne. Žiadnemu z účastníkov nepriznal náhradu trov konania.

Z odôvodnenia uznesenia vyplýva, že navrhovateľ sa domáhal preskúmania rozhodnutia Českej správy sociálního zabe

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).