Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legislatíva

Judikáty

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Zmluva o pôžičke

Okresný súd Košice I Spzn: 14C/41/2006 Prameň: ASPI

Autor judikátu