Legislatíva

Komentáre právnych predpisov

Žiadne záznamy!

Kategórie predpisov

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

563/2009 Z.z.

Novelizovaný: 6. 2. 2021  

343/2015 Z.z.

Novelizovaný: 19. 1. 2021  

153/2001 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2021  

211/2000 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2021  

483/2001 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2021  


Zmena nastane

311/2001 Z.z.

Novelizovaný: 1. 3. 2021  

7/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 3. 2021  

35/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 3. 2021  

233/1995 Z.z.

Novelizovaný: 15. 3. 2021  


Archív zmien v legislatíve