Legislatíva

Komentáre právnych predpisov

Žiadne záznamy!

Kategórie predpisov

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2021  

301/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2021  

314/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2021  

162/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2021  

563/2009 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2021  


Zmena nastane

343/2015 Z.z.

Novelizovaný: 2. 8. 2021  


Archív zmien v legislatíve