Hľadáte právnika?

Legalis je databáza advokátov, notárov, správcov konkurznej podstaty a exekútorov na celom Slovensku.

Potrebujete pomôcť?

Napíšte nám o Vašom právnom probléme a my Vám nájdeme vhodného odborníka.

Pokračovať

Nové semináre Prebraté z wolterskluwer.sk

Judikatúra v otázkach vecných práv k nehnuteľnostiam

05.12.2016 Zameranie : Právo Cena 96.00 €

Vybrané témy z Civilného sporového poriadku

08.12.2016 Zameranie : Právo Cena 96.00 €

Zobraziť všetky