Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Justícia: Vyhlásili hromadné výberové konanie na sudcov všeobecných súdov

Kategória: Aktuality Zdroj: TASR

 

Bratislava 1. marca (TASR) - Hromadné výberové konanie na vopred neurčený počet voľných miest sudcov okresných súdov a hosťujúcich sudcov v obvode krajských súdov sa má uskutočniť od 25. apríla. Súdna rada SR o tom informovala na svojom webe.

 

"Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať najneskôr do 21. marca 2022 vrátane," priblížila Súdna rada.
Výberové konanie pozostáva z písomnej časti, psychologického posúdenia uchádzača a z ústnej časti. Písomnú časť tvorí test, prípadová štúdia, vypracovanie súdnych rozhodnutí a preklad z cudzieho jazyka.
"Každý uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania len pre obvod jedného krajského súdu," dodali s tým, že písomná časť výberového konania sa uskutoční v sídle príslušného krajského súdu.
Žiadosti treba poslať na adresy jednotlivých krajských súdov.