Legalis Facebook Facebook

Články

Odomkli sme pre Vás

Z časopisu Súkromné právo (4/2016) sme pre Vás vybrali: R. Jakubáč - Oprava chyby v katastrálnom operáte (https://www.legalis.sk/sk/casopis/sukromne-pravo/oprava-chyby-v-katastralnom-operate.m-104.html)   Z časopisu Právny obzor (3/2017) sme pre V...

Správa a riadenie obchodných spoločností počas pandémie COVID-19

Pandémia ochorenia Covid-19 vyvolaného koronavírusom SARS-CoV-2 predstavuje obrovský šok pre ekonomiku a pre fungovanie podnikateľských subjektov. Prináša so sebou riziká, ako je kríza dopytu, druhotná platobná neschopnosť, obmedzená schopnosť pln...

Civilné právo v čase koronakrízy

Svetová zdravotná kríza súvisiaca so šírením choroby COVID–19 zasiahla nielen život každého z nás, ale aj naše práva a povinnosti v právnom slova zmysle. Práve preto na túto situáciu reagoval aj zákonodarca prijatím zákona č. 62/2020 Z. z. o niekt...

Vybrali sme pre vás z časopisu Súkromné právo

První setkání se zapsaným mediátorem v České republice

Súkromné právo 3/2021 Mgr. Michaela Kopalová

Článek pojednává o institutu prvního setkání se zapsaným mediátorem, které se dostalo do občanského soudního řádu novelizací, kterou přinesl zákon o mediaci v roce 2012. Autorka v příspěvku vyjadřuje svoje vlastní postřehy z pohledu každodenní pra...

Vybrali sme pre vás z časopisu Justičná revue

Faktické vyhlásenia v spotrebiteľských zmluvách

Justičná revue 6-7/2021 Mgr. Dušan Rostáš, PhD.

Príspevok je venovaný faktickým vyhláseniam, ktoré sú pravidelne sa objavujúcimi časťami zmlúv, a to ako spotrebiteľských zmlúv, tak aj občiansko-právnych, či obchodných zmlúv. K problematike faktických vyhlásení je pristupované najmä skrz spotreb...

Je povinné očkovanie porušením ľudských práv? Európsky súd pre ľuds...

Justičná revue 6-7/2021 JUDr. Miroslava Bálintová

V dobe neustáleho zaoberania sa pojmom „očkovanie“ a celospoločenskej diskusie o jeho význame vyhlásil Európsky súd pre ľudské práva rozsudok v precedentnom prípade Vavřička a ďalší proti Českej republike, v ktorom intervenovala ako tretia strana ...

10-dňová demo licencia po registrácii užívateľského konta zdarma.

Registrácia