Legalis Facebook Facebook

Články

Tento mesiac sme pre Vás odomkli

Z časopisu Súkromné právo (4/2016) sme pre Vás vybrali: R. Jakubáč - Oprava chyby v katastrálnom operáte (https://www.legalis.sk/sk/casopis/sukromne-pravo/oprava-chyby-v-katastralnom-operate.m-104.html)   Z časopisu Právny obzor (3/2017) sme pre V...

Správa a riadenie obchodných spoločností počas pandémie COVID-19

Pandémia ochorenia Covid-19 vyvolaného koronavírusom SARS-CoV-2 predstavuje obrovský šok pre ekonomiku a pre fungovanie podnikateľských subjektov. Prináša so sebou riziká, ako je kríza dopytu, druhotná platobná neschopnosť, obmedzená schopnosť pln...

Civilné právo v čase koronakrízy

Svetová zdravotná kríza súvisiaca so šírením choroby COVID–19 zasiahla nielen život každého z nás, ale aj naše práva a povinnosti v právnom slova zmysle. Práve preto na túto situáciu reagoval aj zákonodarca prijatím zákona č. 62/2020 Z. z. o niekt...

Vybrali sme pre vás z časopisu Súkromné právo

Neplatnosť a odstúpenie od zmluvy o prevode obchodného podielu a vy...

Súkromné právo 2/2021 Mgr. Veronika Zoričáková, PhD.

Autorka sa v článku zaoberá vyporiadacím vzťahom medzi prevodcom a nadobúdateľom, ktorý medzi nimi vznikol ako dôsledok neplatnej alebo zrušenej zmluvy o prevode obchodného podielu. Vzájomné práva a povinnosti vo vyporiadacej fáze ich vzťahu sa vš...

Vybrali sme pre vás z časopisu Zo súdnej praxe

Vybrali sme pre vás z časopisu Justičná revue

Prehliadka iných priestorov - súkromné colné sklady

Justičná revue 4/2021 JUDr. Norbert Halas

Autor sa v predmetnom článku zaoberá v našom štáte veľmi ojedinelou prehliadkou iných priestorov a pozemkov, a to prehliadkou súkromných colných skladov, na ktoré sa okrem vnútroštátneho práva takisto vzťahuje aj právo Európskej únie, hlavne Colný...

Kolízia dohody o zrážkach zo mzdy a exekúcie zrážkami zo mzdy

Justičná revue 4/2021 doc. JUDr. Alexandra Löwy, PhD. JUDr. Michal Dáni

Príspevok sa zameriava na rozbor rezonujúcej otázky v prípade konkurencie dohody o zrážkach zo mzdy a exekúcie zrážkami zo mzdy, a to z hľadiska prednosti. Táto problematika v právnej úprave rozhodujúcich právnych predpisov nie je konkrétne riešen...

14-dňová demo licencia po registrácii užívateľského konta zdarma.

Registrácia