Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legalis Facebook Facebook

Články

Postavenie a právomoci národných parlamentov členských štátov EÚ v ...

Okrem právomocí typicky realizovaných v rámci vnútroštátnej pôsobnosti zákonodarnej moci môžu národné parlamenty aktívne prispievať aj k dobrému fungovaniu EÚ, ako sa o tom výslovne zmieňuje aj čl. 12 ZEÚ. Keďže národné parlamenty nie sú bezprostr...

Oneskorený začiatok dražby ako dôvod jej neplatnosti

Príspevok pojednáva o uspokojení pohľadávky veriteľa bez nutnosti jej uplatnenia súdnou cestou, a to výkonom záložného práva na základe dobrovoľnej dražby vrátane jej právnej úpravy v slovenskom právnom poriadku, neopomínajúc dôvody neplatnosti dr...

Kolaudačné konanie

Čo je to vlastne kolaudácia? Zjednodušene povedané je to proces, ktorým sa budova oficiálne uvedie „do života“ a rozhodne sa, že stavbu je možné užívať.

Vybrali sme pre vás z časopisu Zo súdnej praxe

Vybrali sme pre vás z časopisu Justičná revue

Nový zákon o ochrane hospodárskej súťaže - starý zákon v novom šate?

Justičná revue 5/2022 JUDr. Mária T. Patakyová, PhD.

V nadväznosti na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1 došlo k rekodifikácii verejného súťažného práva. Zákon č. 136/2001 Z. z. bol nahradený zákonom č. 187/2021 Z. z. Nový zákon so sebou priniesol niekoľko zmien zaužívaných inštitútov...

Preukazovanie odosielateľa emailu v civilnom súdnom konaní

Justičná revue 5/2022 JUDr. Stanislav Demčák, LL.M.

Obsah tohto odborného článku je zameraný na problematiku identifikácie osoby odosielateľa emailu. Autor sa venuje právnej podstate emailovej komunikácie, autentifikácii emailu, lokalizácii IP adresy a následne určeniu osoby odosielateľa emailu.

Novinky

Zadaním emailovej adresy a odoslaním formulára udeľujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informácie o spracovaní osobných údajov.

Vyskúšajte našu 10-dňovú skúšobnú licenciu a získajte prístup k celému portálu zadarmo. Stačí sa bezplatne zaregistrovať.

Registrácia