Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legalis Facebook Facebook

Články

Oneskorený začiatok dražby ako dôvod jej neplatnosti

Príspevok pojednáva o uspokojení pohľadávky veriteľa bez nutnosti jej uplatnenia súdnou cestou, a to výkonom záložného práva na základe dobrovoľnej dražby vrátane jej právnej úpravy v slovenskom právnom poriadku, neopomínajúc dôvody neplatnosti dr...

Kolaudačné konanie

Čo je to vlastne kolaudácia? Zjednodušene povedané je to proces, ktorým sa budova oficiálne uvedie „do života“ a rozhodne sa, že stavbu je možné užívať.

Stavebné konanie ako druhá fáza výstavby

Keď sa rozhodnete pre biznis na Slovensku, často sa musíte rozhodnúť pre miesto, odkiaľ chcete podnikať. Či už hľadáte kanceláriu, továreň alebo sklad, vždy máte na výber medzi prenájmom alebo budovaním. Pre tých z Vás, ktorí sa rozhodnete pre nov...

Vybrali sme pre vás z časopisu Súkromné právo

Čo vlastne kompenzuje náhrada nemajetkovej ujmy pozostalých blízkyc...

Súkromné právo 1/2022 Mgr. Veronika Zoričáková, PhD.

Autorka sa v článku zaoberá podstatou náhrady nemajetkovej ujmy sekundárnych obetí a najmä otázkou, ujmu na akom právnom statku má náhrada nemajetkovej ujmy kompenzovať. Kriticky sa snaží dôvodiť, prečo sa peniazmi vyvažuje nie smútok, emocionálna...

Vybrali sme pre vás z časopisu Justičná revue

Spory o "G-komponent" v judikatúre súdov Slovenskej republiky

Justičná revue 4/2022 prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.

Príspevok rozoberá viaceré kľúčové právne otázky zákonnosti a ústavnosti osobitného poplatku (G-komponent) zavedeného právnym predpisom v energetike, ktorého potenciál vyústil do stoviek súdnych sporov na súdoch všetkých stupňov naprieč Slovenskou...

Neuvedenie konkrétnej formy zavinenia v rozsudkoch a trestných rozk...

Justičná revue 4/2022 JUDr. Karol Rosinský

V Trestnom zákone existujú trestné činy, ktoré možno spáchať úmyselne aj z nedbanlivosti (alternatívna forma zavinenia). V praxi sa možno stretnúť so súdnymi rozhodnutiami, v ktorých vôbec nie je konkretizovaná forma zavinenia páchateľa, prípadne ...

Novinky

Zadaním emailovej adresy a odoslaním formulára udeľujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informácie o spracovaní osobných údajov.

Vyskúšajte našu 10-dňovú skúšobnú licenciu a získajte prístup k celému portálu zadarmo. Stačí sa bezplatne zaregistrovať.

Registrácia