Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Informácia o rozsudkoch Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 15. marca do 18. apríla 2024 - Gudmundur Gunnarsson a Magnús Davíd Norddahl proti Islandu

rozsudok zo 16. apríla 2024 k sťažnostiam č. 24159/22 a 25751/22 pre porušenie článku 3 Protokolu č. 1 (právo na slobodné voľby) a článku 13 Dohovoru v spojitosti s článkom 3 Protokolu č. 1 k Dohovoru v kontexte pochybení pri spočítavaní hlasov vo voľbách

Sťažovatelia sú štátni príslušníci Islandu, ktorí sa narodili v roku 1976 a 1982 a žijú v mestách Kópavogur a v Reykjavík.

Voľby do islandského parlamentu - Althingu sa konajú každé štyri roky, pričom sa využíva systém proporcionálneho zastúpenia s otvoreným zoznamom kandidátov. Celkovo 63 členov parlamentu je volených v šiestich volebných obvodoch, ktorých veľkosť sa značne líši. 54 kresiel sa obsadzuje priamo zo zoznamov politických strán a ďalších 9 kresiel sa prerozdelí medzi strany, ktoré získali aspoň 5 % odovzdaných hlasov vo voľbách. Tieto kreslá prerozdeľuje Štát na volebná komisia na základe výsledkov celoštátneho hlasovania.
V prípade sťažností týkajúcich sa výsledkov volieb ich preskúma prípravný mandátový výbor, ktorý vymenúva úradujúci predseda parlamentu, a následne mandátový výbor, ktorý kreuje nový Althing, preskúma zákonnosť volieb a mandáty poslancov. Správa tohto výboru a jeho odporúčania sú postúpené plénu Althingu, ktorý o nich hlasuje.
Sťažovatelia zastupujúci Liberálnu reformnú stranu a Pirátsku stranu, boli neúspešnými kandidátmi vo voľbách 25. septembra 2021 v severozápadnom volebnom obvode (najmenšom v krajine). Po zverejnení výsledkov sa zistilo, že stačil malý počet hlasov v severozápadnom a južnom volebnom obvode, aby mohol ovplyvniť prideľovanie vyrovnávajúcich poslaneckých mandátov. Po opakovanom spočítaní hlasov došlo k zmene počtu pridelených mandátov v severozápadnom volebnom obvode, čo viedlo k tomu, že sťažovateľ Gunnarsson stratil svoj mandát.
V októbri 2021 obaja sťažovatelia podali proti výsledkom hlasovania sťažnosť. Namietali
  1. chýbajúci právny zákla
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).