Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Súkromné právo 2/2020

2/2020

Správa a riadenie obchodných spoločností počas pandémie COVID-19

doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M. doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. JUDr. Radovan Pala, PhD., LL.M JUDr. Branislav Pospíšil, PhD.

Pandémia ochorenia Covid-19 vyvolaného koronavírusom SARS-CoV-2 predstavuje obrovský šok pre ekonomiku a pre fungovanie podnikateľských subjektov. Prináša so sebou riziká, ako je kríza dopytu, druh...

Civilné právo procesné v čase koronakrízy

JUDr. Katarína Gešková, PhD.

Svetová zdravotná kríza súvisiaca so šírením choroby COVID–19 zasiahla nielen život každého z nás, ale aj naše práva a povinnosti v právnom slova zmysle. Práve preto na túto situáciu reagoval aj zá...

Obsah vydania