Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Justičná revue 1/2020

1/2020

Späťvzatie podpory pre prezidentského kandidáta

doc. JUDr. Marek Domin, PhD.

Autor si v príspevku kladie otázku, v nadväznosti na viaceré prípady dištancovania sa poslancov NR SR od prezidentských kandidátov, ktorých sme boli svedkami v roku 2019, či je dispozícia s poslane...

Vodiaci pes v slovenskej legislatíve: živé zviera ako kompenzačná pomôcka bez primeranej regulácie

JUDr. Daniela Čičkánová, PhD., LL.M

Článok 1) sa v prvej časti zaoberá tým, ako je vodiaci pes definovaný v právnom poriadku Slovenskej republiky. Predmetom druhej kapitoly je analýza otázky, ako sa zo psa stane kompenzačná pomôcka. ...

Obsah vydania