Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Súdne precedensy - vybrané

LINI S. R. O. proti Slovenskej republike

rozhodnutie z 9. novembra 2023 k sťažnosti č. 7206/22 pre namietané porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (právo na primeranú dĺžku súdneho konania)

Informácia o rozsudkoch Európskeho súdu pre ľudské práva prijatých v období od 15. januára do 15. februára 2024 - Allée proti Francúzsku

rozsudok z 18. januára 2024 k sťažnosti č. 20725/20 pre porušenie článku 10 Dohovoru (sloboda prejavu) v kontexte trestného odsúdenia sťažovateľky za ohováranie po tom, čo verejne oznámila sexuálne obťažovanie zo strany svojho nadriadeného

JANOČKOVÁ a KVOCERA proti Slovenskej republike

rozsudok z 8. februára 2024 k sťažnosti č. 39980/22 pre porušenie článku 8 Dohovoru (právo na rodinný život zabezpečením práva na styk s dieťaťom)

Informácia o rozsudkoch Európskeho súdu pre ľudské práva prijatých v období od 15. januára do 15. februára 2024 - O. G. a ostatní proti Grécku

rozsudok z 23. januára 2024 k sťažnostiam č. 71555/12 a 48256/13 pre porušenie článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného života) v kontexte zverejnenia totožnosti a zdravotných údajov prostitútok, ktorým bol diagnostikovaný vírus HIV

Informácia o rozsudkoch Európskeho súdu pre ľudské práva prijatých v období od 15. januára do 15. februára 2024 - Bernotas proti Litve

rozsudok z 30. januára 2024 k sťažnosti č. 59065/21 pre porušenie článku 1 Protokolu č. 1 k Dohovoru (ochrana majetku) v kontexte neúmyselného zranenia inej osoby a povinnosti podieľať sa na vyplácaní sociálnych dávok poškodenému

Informácia o rozsudkoch Európskeho súdu pre ľudské práva prijatých v období od 15. januára do 15. februára 2024 - Bogdan proti Ukrajine

rozsudok z 8. februára 2024 k sťažnosti č. 3016/16 pre porušenie článku 6 ods. 1 a ods. 3 písm. c) Dohovoru (právo na spravodlivé súdne konanie, právo na pomoc advokáta) v kontexte vzdania sa práva na pomoc advokáta v stave abstinenčných príznakov...

Informácia o rozsudkoch Európskeho súdu pre ľudské práva prijatých v období od 15. januára do 15. februára 2024 - Podchasov proti Rusku

rozsudok z 13. februára 2024 k sťažnosti č. 33696/19 pre porušenie článku 8 Dohovoru v kontexte povinnosti uchovávať údaje elektronickej internetovej komunikácie počas jedného roka na účely prípadného trestného konania

Informácia o rozsudkoch Európskeho súdu pre ľudské práva prijatých v období od 15. januára do 15. februára 2024 - Škoberne proti Slovinsku

rozsudok z 15. februára 2024 k sťažnosti č. 19920/20 pre porušenie článku 6 Dohovoru (právo na spravodlivé súdne konanie) a článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života) v kontexte práva na vypočúvanie svedkov obžaloby a...