Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Justičná revue 5/2019

Obsah vydania