Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Právny obzor 5/2012

Obsah vydania