Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - 2024

Pripravuje sa novela zákona o dohľade nad finančným trhom - v PK do 4. 3. 2024

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pre...

Prezidentka napadne zmeny v trestnom práve na Ústavnom súde SR

Kategória: Aktuality Zdroj: Prezidentka SR

Prezidentka Zuzana Čaputová v piatok 16. februára 2024 oznámila, že sa v súvislosti so schválenou novelou zákonov v oblasti trestného práva obráti na Ústavný súd SR. 

Novela zákona o verejnom obstarávaní v MPK do 28. 2. 2024

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení nie...

Národná rada SR schválila novelu Trestného zákona

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Národná rada Slovenskej republiky schválila vo štvrtok 8. februára 2024 novelu Trestného zákona z dielne Ministerstva spravodlivosti SR. Za vládny návrh hlasovalo všetkých 78 poslancov, ktorí sa pred hlasovaním prezentovali. Nové trestné kódexy by...

Ministerstvo spravodlivosti SR zjednocuje postup pri určení výživného

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Metodika pre výpočet výživného rodičov k deťom je platná od roku 2024 pre odbornú aj laickú verejnosť. Má predovšetkým odporúčací charakter, čo však môže zjednotiť rozhodovania súdov. Túto metodiku pripravila pracovná skupina zložená z odborníkov ...

GENERÁLNA PROKURATÚRA SR: Povedomie o prevencii obchodovania s ľuďmi je dôležité zvyšovať

Kategória: Aktuality Zdroj: Generálna prokuratúra SR

Trestná činnosť obchodovania s ľuďmi ničí životy jednotlivcov. Pripravuje ich o dôstojnosť, slobodu a základné práva. Pri príležitosti januára - národného mesiaca prevencie obchodovania s ľuďmi sa dňa 30. januára 2023 na veľvyslanectve USA konalo ...

Pripravuje sa novela zákona o sudcoch a prísediacich - v PK do 6. 2. 2024

Kategória: Aktuality

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov...

Poslanci posunuli do 2. čítania novelu Trestného zákona

Kategória: Aktuality Zdroj: Národná rada SR

Bratislava 26. januára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v piatkovom hlasovaní posunuli do druhého čítania vládnu novelu Trestného zákona, ktorou sa má zrušiť Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Má tiež dôjsť k viacerým zmenám pri trestných s...

Prezidentka napadla kompetenčný zákon na Ústavnom súde SR

Kategória: Aktuality Zdroj: Prezidentka SR

Prezidentka Zuzana Čaputová sa v piatok 26. januára 2024 obrátila v súvislosti s tzv. kompetenčným zákonom na Ústavný súd SR. 

Ministerstvo spravodlivosti SR navrhuje zmenu vyhlášky, ktorá upravuje aj spôsob sledovania výkonu ústavnej starostlivosti sudcom

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Na dnešnom multilaterálnom pracovnom stretnutí, ktoré zorganizoval generálny prokurátor SR, sa na za Ministerstvo spravodlivosti SR zúčastnila poradkyňa ministra spravodlivosti JUDr. Marica Pirošíková, PhD., ktorá podporila zriadenie pracovnej sku...

Zákon o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete v MPK do 18.1.2024

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete a o zmene a doplnení niektorých zákonov.