Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Justičná revue 8/2019

Obsah vydania