Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Písomná forma zmluvy (ZSP 4/2023)

272 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
§ 40 ods. 2 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
§ 6 ods. 6 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení

I. Právnu úpravu obsiahnutú v § 272 ods. 2 Obchodného zákonníka nemožno použiť na zmluvu, ktorej písomnú formu predpisuje zákon.

II. Zmena alebo zrušenie zmluvy (aj v obchodných záväzkových vzťahoch), pre ktorú zákon predpisuje písomnú formu, v inej forme než písomnej (§ 40 ods. 2 Občianskeho zákonníka), je absolútne neplatným právnym úkonom.

Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 3Obdo/44/2022

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).