Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Justičná revue 8-9/2020

8-9/2020

Elektronické údaje o polohe osoby z pohľadu GDPR

doc. JUDr. Rastislav Funta, Ph.D., LL.M.

  Podľa čl. 4 GDPR sa údaje o polohe výslovne uvádzajú ako faktor, na základe ktorého možno osobu priamo alebo nepriamo identifikovať, a preto sa označujú ako "identifikátor" osobných údajov. Prís...

Niekoľko poznámok k zrušeniu oddlženia pre nepoctivý zámer dlžníka

JUDr. Marko Deák, Ph.D.

Predkladaný príspevok predstavuje úvahu nad stavom právnej úpravy konkurzného práva v oblasti osobných bankrotov po novele zákona o konkurze a reštrukturalizácii zákonom č. 377/2016 s účinnosťou od...

Európsky vyšetrovací príkaz na odpočúvanie telekomunikačnej prevádzky

prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.

V posledných desaťročiach prešli telekomunikačné technológie enormným vývojom, najmä v oblasti internetovej, mobilnej a satelitnej telekomunikácie. 1) Telekomunikačné zariadenia sú často používané ...

Obsah vydania