Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Eva Vančová

Počet článkov autora: 14


SLOVDAN, SPOL. S R. O. proti Slovenskej republike

rozhodnutie z 12. októbra 2021 k sťažnosti č. 46341/17 pre namietané porušenie článku 1 Dodatkového protokolu č. 1 k Dohovoru (právo na pokojné užívanie majetku)

Anton MAGÁT proti Slovenskej republike

rozhodnutie z 10. novembra 2021 k sťažnosti č. 28368/19 pre namietané porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (neprimeraná dĺžka konania)

Miriam GLONČÁKOVÁ proti Slovenskej republike

rozhodnutie z 30. novembra 2021 k sťažnosti č. 58404/19 pre namietané porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (právo na prístup k súdu) a článku 1 Dodatkového protokolu č. 1 k Dohovoru (právo na pokojné užívanie majetku)

Jaroslav JUNAS proti Slovenskej republike (zneužitie práva podať sťažnosť)

rozhodnutie z 10. marca 2022 k sťažnosti č. 8790/19 v zmysle článku 35 ods. 3 a 4 Dohovoru (zneužitie práva podať sťažnosť)

KĽAČANOVÁ proti Slovenskej republike

rozsudok z 31. marca 2022 k sťažnosti č. 8116/19 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (neprimeraná dĺžka reštitučného konania)

Salmanov proti Slovenskej republike

rozsudok z 20. januára 2022 k sťažnosti č. 40132/16

Daniel Lipšic proti Slovenskej republike

rozhodnutie z 30. novembra 2021 k sťažnosti č. 33160/17 v zmysle článku 35 ods. 3 písm. b) Dohovoru (absencia podstatnej ujmy vyžadovanej pre podanie sťažnosti)

Štefan Harabin proti Slovenskej republike

  rozhodnutie z 30. novembra 2021 k sťažnosti č. 74543/17 v zmysle článku 35 ods. 3 písm. a) Dohovoru (zneužitie práva na podanie sťažnosti)  

KOM, spoločnosť s ručením obmedzeným proti Slovenskej republike

rozsudok z 2. septembra 2021 k sťažnosti č. 56293/15 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (právo na prístup k súdu)

Ivan MARIČÁK proti Slovenskej republike

rozhodnutie z 18. mája 2021 k sťažnosti č. 45558/15 pre namietané porušenie článku 8 Dohovoru (právo na súkromie)