Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Eva Vančová

Počet článkov autora: 18


Július VERČIMÁK proti Slovenskej republike

rozhodnutie z 28. septembra 2023 k sťažnosti č. 56978/21 pre namietané porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (právo na primeranú dĺžku súdneho konania)

LINI S. R. O. proti Slovenskej republike

rozhodnutie z 9. novembra 2023 k sťažnosti č. 7206/22 pre namietané porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (právo na primeranú dĺžku súdneho konania)

Ján RYBÁR a Simona VESELSKÁ proti Slovenskej republike

rozhodnutie z 31. augusta 2023 k sťažnosti č. 60788/21 pre namietané porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (neprimeraná dĺžka súdneho konania)

MASLÁK proti Slovenskej republike (č. 3)

rozsudok z 27. apríla 2023 k sťažnosti č. 35673/18 pre porušenie článku 8 Dohovoru (právo na súkromie)

SLOVDAN, SPOL. S R. O. proti Slovenskej republike

rozhodnutie z 12. októbra 2021 k sťažnosti č. 46341/17 pre namietané porušenie článku 1 Dodatkového protokolu č. 1 k Dohovoru (právo na pokojné užívanie majetku)

Anton MAGÁT proti Slovenskej republike

rozhodnutie z 10. novembra 2021 k sťažnosti č. 28368/19 pre namietané porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (neprimeraná dĺžka konania)

Miriam GLONČÁKOVÁ proti Slovenskej republike

rozhodnutie z 30. novembra 2021 k sťažnosti č. 58404/19 pre namietané porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (právo na prístup k súdu) a článku 1 Dodatkového protokolu č. 1 k Dohovoru (právo na pokojné užívanie majetku)

Jaroslav JUNAS proti Slovenskej republike (zneužitie práva podať sťažnosť)

rozhodnutie z 10. marca 2022 k sťažnosti č. 8790/19 v zmysle článku 35 ods. 3 a 4 Dohovoru (zneužitie práva podať sťažnosť)

KĽAČANOVÁ proti Slovenskej republike

rozsudok z 31. marca 2022 k sťažnosti č. 8116/19 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (neprimeraná dĺžka reštitučného konania)

Salmanov proti Slovenskej republike

rozsudok z 20. januára 2022 k sťažnosti č. 40132/16