Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Majetok


SLOVDAN, SPOL. S R. O. proti Slovenskej republike

rozhodnutie z 12. októbra 2021 k sťažnosti č. 46341/17 pre namietané porušenie článku 1 Dodatkového protokolu č. 1 k Dohovoru (právo na pokojné užívanie majetku)