Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Väzba - nedodržanie lehoty bez meškania a výnimočná okolnosť prípadu (ZSP 7/2024)

Článok 5 ods. 4 Dohovoru
Článok 17 Ústavy Slovenskej republiky
§ 2 ods. 6 Trestného poriadku
§ 79 ods. 3 Trestného poriadku
§ 80 ods. 2 Trestného poriadku
§ 81 ods. 1 Trestného poriadku

Nedodržanie lehoty „bez meškania“, uvedenej v § 79 ods. 3 Trestného poriadku, bez akceptovateľných relevantných dôvodov, nezodpovedá bežnému a zákonom predpokladanému postupu, vyvoláva riziko prieťahov v konaní o väzbe a tak riziko porušenia čl. 5 ods. 4 Dohovoru, čl. 17 Ústavy Slovenskej republiky a § 2 ods. 6 Trestného poriadku, a preto nedodržanie tejto lehoty, či už prokurátorom, alebo súdom možno posúdiť ako výnimočnú okolnosť prípadu v zmysle § 80 ods. 2 Trestného poriadku a § 81 ods. 1 Trestného poriadku.

Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 1Tost-š/12/2023

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).