Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Dôvodnosť väzby obvineného z hľadiska jeho zdravotného stavu

9/2017
Dôvodnosť väzby obvineného z hľadiska jeho zdravotného stavu
§ 71 Trestného poriadku
Sudca pre prípravné konanie, resp. súd je povinný posudzovať dôvodnosť väzby len z hľadiska existencie či neexistencie formálnych a materiálnych predpokladov väzby, upravených v Trestnom poriadku. Choroba obvineného alebo jeho zdravotný stav nie sú samé osebe dôvodmi pre to, aby obvinený nemohol byť vzatý do väzby, ponechaný vo väzbe, resp. aby bol z väzby prepustený, ak je tu niektorý z dôvodov väzby uvedený v § 71 ods. 1 alebo 2 Trestného poriadku.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
2 Toš 33/2006
Skutkový stav:
Najvyšší súd SR uznesením z 23. novembra 2006 zamietol podľa § 72 ods. 2 Trestného poriadku (ďalej aj "TP") v znení účinnom do 1. januára 2006 žiadosť obvineného J. K. o prepustenie z väzby na slobodu.
Z odôvodnenia:
Špeciálny súd rozsudkom z 3. mája 2006 bol obžalovaný J. K. uznaný za vinného zo spolupáchateľstva trestného činu vraždy podľa § 9 ods. 2, § 219 ods. 1, ods. 2 písm. h) Trestného zákona (ďalej aj "TZ") v znení platnom do 31. júla 2001 a zo spolupáchateľstva trestného činu vraždy podľa § 9 ods. 2, § 219 ods. 1, ods. 2 písm. c) a h) TZ, za ktoré mu bol citovaným rozsudkom súdu prvého stupňa uložený podľa § 219 ods. 2 TZ a § 35 ods. 1, § 29 ods. 3 TZ výnimočný úhrnný trest odňatia slobody na doživotie so zaradením do tretej nápravnovýchovnej skupiny.
Rozsudok zatiaľ nenadobudol právoplatnosť, keďže proti nemu obžalovaný J. K. (ale aj ďalší spoluobžalovaní) podali v zákonom ustanovenej lehote odvolanie, o ktorom v čase predmetného rozhodovania konal Najv
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).