Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Právny obzor 4/2011

Obsah vydania