Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Interdisciplinárny pohľad na dve zdanlivo nesúvisiace vedecké podujatia - najnovšie ekonomické výzvy pre oblasť práva?

Interdisciplinárny pohľad na dve zdanlivo nesúvisiace vedecké podujatia - najnovšie ekonomické výzvy pre oblasť práva?
Marián
Kropaj
Mária
Kropajová
Azda najčastejšie používaným slovom dnes, resp. v posledných rokoch, je kríza. Uvádza sa aj s najrôznejšími prívlastkami: hospodárska, ekonomická, finančná, hypotekárna, morálna, svetová, atď. Pritom tieto slová vyvolávajú v ľuďoch rôzne asociácie.
Preto možno neprekvapí, že akútnu potrebu uvažovania o aktuálnych celospoločenských problémoch - súvisiacich aj s ekonomickým, politickým, morálnym a právnym hľadiskom - pocítili aj autori tejto správy. Viacero najnovších podnetov nám vnuklo jej názov. Okrem uvedenia podstatných faktov o dvoch vedeckých podujatiach chceme v nej rozvinúť i všeobecnejšiu interdisciplinárnu úvahu nad podnetmi z prostredia globálne ekonomického, v kontexte stredoeurópskeho civilného práva, so základom stále "iba" v rakúskom Občianskom zákonníku - ABGB (Österreich Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch). Hoci občianske, resp. súkromné právo, vôbec nie je iba o ABGB, či o nemeckom občianskom zákonníku BGB (Bürgerliches Gesetzbuch), alebo o Napoleonovom občianskom zákonníku (Code civil). 1. júna 2011 uplynulo 200 rokov od prijatia ABGB. Pri tej príležitosti zorganizovali
Výskumné centrum pre vývoj európskeho práva a reformu súkromného práva Viedenskej univerzity v spolupráci s Fakultou práva a správy Jagelonskej univerzity
v dňoch 2. - 3. júna 2011 jubilejnú konferenciu pod názvom
Od ABGB do európskeho súkromného práva - 200 rokov rakúskeho civilného kódexu v Európe
, ktorá sa konala v aule
Collegium Novum Jagelonskej univerzity v Krakove.
Na priblíženie atmosféry miesta konania pripomenieme, že Collegium Novum je neogotická stavba, postavená v rokoch 1883-1887 podľa projektu poľského architekta Feliksa Księżarskiho. V jeho blízkosti sa nachádza kráľovský hrad Wawel s Katedrálnou bazilikou sv. Stanislava a sv. Václava, v ktorej boli korunovaní poľskí králi a sú tu pochované aj mnohé osobnosti poľského národa. Neďaleko sa nachádza aj Hlavný trh (Rynek Glowny), ktorý je najväčším námestím v strednej Európe.
Vzhľadom na historický vznik a vývoj ABGB bolo hlavným zmyslom konferencie posúdenie súčasného stavu a načrtnutie budúcich perspektív súkromného práva v Európe. Organizátori rozdelili program konferencie do troch dní. V prvý deň konferencie sa konala recepcia účastníkov na mestskom úrade v Krakove. Druhý deň konferencie bol rozdelený do štyroch hlavných častí:
1.
Otvorenie konferencie;
2.
Úvodná prednáška;
3.
Prezentácie;
4.
Diskusia
Program konferencie oficiálne otvoril Hon. Prof. Dr.
Gerhard Hopf
, vedúci občianskoprávnej sekcie na Ministerstve spravodlivosti Rakúskej republiky, čestný profesor na univerzite v Grazi, ktorý moderoval program úvodnej časti konferencie.
Úvodný prejav predniesol Prof. dr. hab.
Karol Musioł
, rektor Jagelonskej univerzity v Krakove, ktorý privítal prítomných účastníkov. V stručnosti priblížil históriu Jagelonskej univerzity, jej tradíciu v kladení dôrazu na hodnoty pravdy a dobra, priblížil význam viacerých osobností nachádzajúcich sa na obrazoch umiestnených v aule Collegium Novum. V aule sa nachádza aj obraz bývalého sv. Otca Jána Pavla II., ktorý v rokoch 1938-1939 študoval na Jagelonskej univerzite a aktuálne prebiehali oslavy jeho beatifikácie.
Univ. Prof. Dr.
Georg Winkler
, rektor Viedenskej univerzity, zdôraznil celospoločenský význam ABGB a jeho vplyv v mnohých krajinách strednej a východnej Európy. Poukázal na to, že viaceré osobnosti, ktorých meno je spojené aj s mestom Krakov a s Jagelonskou univerzitou, sa pričinili o rozvoj ABGB. Referoval o tom, že základnú osnovu ABGB vytvoril právny teoretik Karl Anton von Martini. Kodifikačné úsilie zavŕšil jeho žiak, predstaviteľ právnej vedy v Rakúsku a rektor Viedenskej univerzity, Franz von Zeiller. Do poľského jazyka ABGB ešte v roku 1811 preložil Michał Stojowski.
K. Musioł a G. Winkler poukázali na veľmi dobrú spoluprácu obidvoch univerzít, ktoré spája viacero skutočností. Najpodstatnejšou je obdobie ich vzniku. Jagelonská univerzita v Krakove bola založená Kazimírom III. Veľkým v roku 1364, teda rok pred založením Viedenskej univerzity (1365). A je tak druhou najstaršou univerzitou v strednej Európe, hneď po Karlovej univerzite v Prahe, ktorá bola založená v roku 1347. Na Jagelonskej univerzite študovali a vyučovali viaceré osobnosti, ktoré sú spojené
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).