Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Justičná revue 12/2020

12/2020

Procesnoprávne zneužitie práva: vlastnosti, aplikácia a následky v civilnom súdnom procese (2. časť)

JUDr. Jaroslav Čollák, PhD.

Cieľom článku je prezentovať procesnoprávne úvahy na tému zneužitia práva, ktorého schopnosti korgovať ničím nelimitovaný výkon procesných práv majú potenciál stať sa aktuálnymi v judikatúre súdov ...

Možnosti a zákonné limity činnosti detektívnych služieb v rámci trestného konania v podmienkach Slovenskej republiky

JUDr. Martin Štrkolec, PhD.

V predloženom článku autor analyzuje normatívnu úpravu činnosti detektívnych služieb v rámci právneho poriadku Slovenskej republiky. Po analýze predmetného normatívneho rámca sa autor zameriava na ...

Vyhlásenie obžalovaného o vine a následná zmena zákona v prospech obžalovaného

JUDr. Peter Šamko

Článok na podklade rozdielnej rozhodovacej činnosti súdov analyzuje, ako postupovať v odvolacom konaní vprípadoch, v ktorých prišlo k zmene Trestného zákona síce až po vyhlásení rozsudku súdu prvéh...

Obsah vydania