Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legislatíva

35/2019 Z.z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený Účinný Novelizovaný:

Oblasti pôsobnosti

SPÔSOBILOSŤ PRE NIEKTORÉ POVOLANIA;CESTOVNÉ NÁHRADY, SŤAHOVACIE VÝDAVKY A INÉ. STAVNÉ. CESTOVNÉ.;PRACOVNOPRÁVNE ÚKONY;RIEŠENIE PRACOVNÝCH SPOROV;Zodpovednosť pracovníka voči organizácii;Zodpovednosť organizácie voči pracovníkovi;Starostlivosť o zvyšovanie kvalifikácie. Rekvalifikácia;Štátna colná správa;Vývoz, dovoz a prevoz tovaru a služieb;Starostlivosť o zdravie pracovníkov;Odborové organizácie v pracovnom práve;Pracovné podmienky ťarchavých žien a matiek;Pracovné podmienky žien;Mzdy pracovníkov colnej služby; ...

Viac

Obsah predpisu sa zobrazuje len prihlásených užívateľom.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).


Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

7/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 12. 2022  

314/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 12. 2022  

162/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 12. 2022  

523/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 12. 2022  

250/2012 Z.z.

Novelizovaný: 1. 12. 2022  


Zmena nastane

343/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2023  

36/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2023  

300/1993 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2023  

221/2006 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2023  

528/2008 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2023  


Archív zmien v legislatíve