Legislatíva

35/2019 Z.z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený Účinný Novelizovaný:

Oblasti pôsobnosti

RIEŠENIE PRACOVNÝCH SPOROV;SPÔSOBILOSŤ PRE NIEKTORÉ POVOLANIA;CESTOVNÉ NÁHRADY, SŤAHOVACIE VÝDAVKY A INÉ. STAVNÉ. CESTOVNÉ.;PRACOVNOPRÁVNE ÚKONY;Exteritorialita. Exteritoriálne osoby (výsady a imunity);Zabezpečenie v nezamestnanosti;Zabezpečenie v ťarchavosti a materstve. Materský príspevok;Zabezpečenie v chorobe. Pracovná neschopnosť. Nemocenské dávky;Zabezpečenie v starobe. Starobný dôchodok;Bezdôvodné obohatenie (v pracovnom práve);Zodpovednosť pracovníka voči organizácii;Zodpovednosť organizácie voči pracovníkovi;Starostlivosť o zvyšovanie kvalifikácie. Rekvalifikácia;Starostlivosť o zdravie pracovníkov; ...

Viac

Obsah predpisu sa zobrazuje len prihlásených užívateľom.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.


Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

563/2009 Z.z.

Novelizovaný: 6. 2. 2021  

343/2015 Z.z.

Novelizovaný: 19. 1. 2021  

431/2002 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2021  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2021  

301/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2021  


Zmena nastane

311/2001 Z.z.

Novelizovaný: 1. 3. 2021  

7/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 3. 2021  

35/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 3. 2021  

233/1995 Z.z.

Novelizovaný: 15. 3. 2021  


Archív zmien v legislatíve