Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legislatíva

35/2019 Z.z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený Účinný Novelizovaný:

Oblasti pôsobnosti

RIEŠENIE PRACOVNÝCH SPOROV;SPÔSOBILOSŤ PRE NIEKTORÉ POVOLANIA;CESTOVNÉ NÁHRADY, SŤAHOVACIE VÝDAVKY A INÉ. STAVNÉ. CESTOVNÉ.;PRACOVNOPRÁVNE ÚKONY;Zabezpečenie v starobe. Starobný dôchodok;Bezdôvodné obohatenie (v pracovnom práve);Zodpovednosť pracovníka voči organizácii;Zodpovednosť organizácie voči pracovníkovi;Starostlivosť o zvyšovanie kvalifikácie. Rekvalifikácia;Starostlivosť o zdravie pracovníkov;Odborové organizácie v pracovnom práve;Pracovné podmienky ťarchavých žien a matiek;Pracovné podmienky žien;Mzdy pracovníkov colnej služby; ...

Viac

Obsah predpisu sa zobrazuje len prihlásených užívateľom.

Vážený návštevník,
prístup k celému článku majú iba registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, ak ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa a získajte tak navyše bezplatnú 10-dňovú skúšobnú licenciu.
Ďakujeme.


Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

576/2004 Z.z.

Novelizovaný: 15. 1. 2022  

483/2001 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2022  

563/2009 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2022  

431/2002 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2022  

371/2014 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2022  


Zmena nastane

311/2001 Z.z.

Novelizovaný: 2. 2. 2022  


Archív zmien v legislatíve