Legislatíva

35/2019 Z.z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený Účinný Novelizovaný:

Oblasti pôsobnosti

RIEŠENIE PRACOVNÝCH SPOROV;SPÔSOBILOSŤ PRE NIEKTORÉ POVOLANIA;CESTOVNÉ NÁHRADY, SŤAHOVACIE VÝDAVKY A INÉ. STAVNÉ. CESTOVNÉ.;PRACOVNOPRÁVNE ÚKONY;Exteritorialita. Exteritoriálne osoby (výsady a imunity);Zabezpečenie v nezamestnanosti;Zabezpečenie v ťarchavosti a materstve. Materský príspevok;Zabezpečenie v chorobe. Pracovná neschopnosť. Nemocenské dávky;Zabezpečenie v starobe. Starobný dôchodok;Starostlivosť o zvyšovanie kvalifikácie. Rekvalifikácia;Starostlivosť o zdravie pracovníkov;Odborové organizácie v pracovnom práve;Pracovné podmienky ťarchavých žien a matiek;Bezdôvodné obohatenie (v pracovnom práve); ...

Viac

Obsah predpisu sa zobrazuje len prihlásených užívateľom.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.


Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

35/2019 Z.z.

Novelizovaný: 3. 6. 2021  

343/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2021  

162/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2021  

323/1992 Zb.

Novelizovaný: 1. 5. 2021  

372/1990 Zb.

Novelizovaný: 1. 5. 2021  


Zmena nastane

483/2001 Z.z.

Novelizovaný: 26. 6. 2021  

371/2014 Z.z.

Novelizovaný: 26. 6. 2021  

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2021  

307/2016 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2021  

274/2017 Z.z.

Novelizovaný: 1. 7. 2021  


Archív zmien v legislatíve