Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Právny obzor 5/2017

Obsah vydania