Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Števček, M., Ficová, S., Baricová, J., Mesiarkinová, S., Bajánková, J., Tomašovič, M. a kol., Civilný sporový poriadok. Komentár.

Števček, M., Ficová, S., Baricová, J., Mesiarkinová, S., Bajánková, J., Tomašovič, M. a kol., Civilný sporový poriadok. Komentár.
Praha: C. H. Beck, 2016, 1540 strán. ISBN 978-80-7400-629-6.
Doc. JUDr.
Jozef
Vozár
CSc.
Ústav štátu a práva SAV, Bratislava.
Nový civilný proces je charakterizovaný podstatnou zmenou v koncepčnom vnímaní viacerých otázok civilného procesu a má ambíciu posilniť úlohu sudcu a najmä zrýchliť celé sporové konanie. Napomôcť pri jeho pri jeho aplikácii by mali aj komentáre. Je potešiteľné, že vydavateľstvá pružne zareagovali na zmenenú právnu situáciu a v krátkom čase od prijatia CSP máme na trhu dva komentáre, pritom obidva sú vydané v renomovaných vydavateľstvách. Mám tú česť napísať anotáciu k jednému z nich. V roku 2016 vydavateľst
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).