Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Jún 2024

Pripravuje sa novela zákona o cenných papieroch - v PK do 31. 7. 2024

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o...

Nové Legislatívne pravidlá vlády SR v MPK do 27. 6. 2024

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

Úrad vlády Slovenskej republiky predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky.

Poskytovanie služieb spojených s kryptoaktívami má byť lepšie regulované

Kategória: Aktuality Zdroj: Národná rada SR

Trh a služby spojené s kryptoaktívami majú byť lepšie regulované. Orgánom dohľadu nad touto oblasťou v SR bude Národná banka Slovenska (NBS). Vyplýva to z vládneho návrhu zákona o niektorých povinnostiach a oprávneniach v oblasti kryptoaktív, ktor...

ESĽP rozhodol v prípade Cviková vs. SR

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil dňa 13. júna 2024 rozsudok v prípade Cviková proti Slovenskej republike.

Justícia v krajinách EÚ: modernizácia našich súdov zaostáva

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Európska komisia v pondelok zverejnila porovnávací prehľad krajín v oblasti justície za rok 2024. Prehľad má informatívny charakter, zároveň však slúži ako podklad pre hodnotiace správy EK. Vychádza zo štatistických údajov predchádzajúcich vlád za...

Cena Karola Planka putuje do rúk J. Čentéša a P. Ondrejecha

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky Boris Susko odovzdal vo štvrtok 6. júna 2024 čestné uznanie a študentskú cenu. Redakčná rada odborného časopisu Justičná revue rozhodla, že tento rok neudelí hlavnú autorskú cenu.

Pripravuje sa nový stavebný zákon - v PK do 21. 6. 2024

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu stavebného zákona.

Novela zákona o kybernetickej bezpečnosti v MPK do 19. 6. 2024

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

Národný bezpečnostný úrad predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene ...